Szakmai műhelyek

Főbb szakmai műhelyek Magyarországon

BCE Kertészettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Tanszék http://informatika.uni-corvinus.hu/index.php/hu/

BCE Operációkutatási Tanszék http://web.uni-corvinus.hu/opkut/

BME Differenciálegyenletek Tanszék https://math.bme.hu/diffe/

BME Számítástudományi és Információelméleti Tanszék http://www.cs.bme.hu/

DE Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék https://www.inf.unideb.hu/

DE TTK, Analízis Tanszék, http://math.unideb.hu/analizis/

ELTE Operációkutatási Tanszék http://or.elte.hu/

Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar http://www.gtk.ke.hu/

ME Alkalmazott Matematikai Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~applmath/

MTA SZTAKI Operációkutatás és Döntési Rendszerek Laboratórium http://www.oplab.sztaki.hu/

MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium https://www.sztaki.hu/tudomany/reszlegek/emi

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar http://nik.uni-obuda.hu

PE Számítástudomány Alkalmazása Tanszék https://dcs.uni-pannon.hu/

PTE Döntéstudományi Tanszék https://ktk.pte.hu/hu/karunkrol/intezetek

Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar http://www.gek.szie.hu/mechanikai-es-geptani-intezet

Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszék http://math.sze.hu/

SZTE Informatikai Intézet http://www.inf.u-szeged.hu/

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék http://www.jgypk.hu/tanszek/szamtech/